ДЕФЕКТ ВЪВ ФАБРИКАТА

 

Една хубава история, която разказва за търсенето на една фабрика за производство на паста за зъби, където възникнал проблем, когато празни туби напускали конвейера.

Осъзнавайки важността на въпроса, директорът на фабриката свикал началниците на отделите.

Събранието постановило да бъде пуснат нов проект: да се привлече странична инженерингова компания, която да реши проблема по търсенето на празните туби с паста за зъби, тъй като собственият им конструкторски отдел бил прекалено натоварен, за да поеме тази допълнителна задача.

Проектът включвал закономерните стадии: разпределяне на бюджета, допитване за предложения за сключване на договор, привличане на независима трета фирма, която да избере подизпълнител. Шест месеца по-късно (включително и 8 милиона долара) фабриката получила фантастичното решение – навреме, в рамките на бюджета, висококачествено и удовлетворяващо всички.

Това били високотехнологичен прецизен кантар. При детектване на туба, която тежи по-малко от стандартното (т.е. е празна), се включвала сирена и съпровождащата я импулсна светлинна илюминации. Конвейерът спирал, един от работниците трябвало да стигне до края на лентата, да махне бракуваната туба и да пусне линията отново.

След известно време, когато директорът решил да се увери в рентабилността на проекта и най-вече възвръщаемостта на инвестицията, резултатите били поразителни – от момента на установката на кантара от предприятието не излязла нито една празна туба, постъпило само едно оплакване от купувачите, а пазарният дял на продукцията на фабриката нараствал.

Само дето, преглеждайки статистическите данни, директорът забелязал, че количеството дефекти, регистрирани от кантара в рамките на 3 седмици след инсталирането им, паднало до нула и оставало на това ниво до днес. Но първоначално празните туби били поне по 10 на ден. Това могло да означава само едно – отчетът е грешен. Директорът заповядал да се инсталира до кантара записващо устройство и след кратко разследване инженерите му съобщили, че предоставените сведения са абсолютно достоверни. Кантарът действително не регистрирал дефекти, защото всички туби, които стигали до него, били пълни.

Озадачен, директорът отишъл до фабриката, за да види кантара със собствените си очи. И какво намерил там?

Няколко метра преди кантара до лентата с конвейера стоял обикновен офисен вентилатор за 20 долара, който издухвал празните туби в кош. „Вентилатора го сложи един от нашите работници, защото му писна да търчи назад-напред под воя на сирената” – обяснил на директора един от сътрудниците на фабриката. 

Превод: zenom.pro