Информация за занятиято

 
 | СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ МОЖЕТЕ:
  • успешно да разработвате проекти, курсови работи и текстове
  • лесно да намирате решения, да планирате и да онагледявате информация
  • по-ефективно да учите и конспектирате
  • по-лесно да изразявате и презентирате информация
 | ОБУЧЕНИЕТО Е ПОДХОДЯЩО за:
 • конспектиране на информация;
 • подготовка за изпит;
 • работа с голям обем информация, за анализа и структурирането ѝ; 
 • по-лесно и по-бързо запаметяване;
 • презентиране;
 • по-бързо и по-лесно намиране на логически връзки и решения на казуси;
 • по-уверено излагане на факти и информация;
| ЗАНЯТИЕТО ВКЛЮЧВА:
 • запознаване и създаванет на мисловни карти;
 • къде да прилагаме мисловните карти;
 • упражнения за работа с мисловни карти и информация;

ОТЗИВИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА

Курсът по МНЕМОНИКА – изключително полезeн и практичeн, освен това събуждащ вдъхновение и творчество. Нещо ново, любопитно, забавляващо, стимулиращо и едновременно с това разтоварващо с игри. Цял един нов свят, който ни разкри водещата Анастасия – отдадена с желание и любов на работата си, даваща с широко сърце и искрен ентусиазъм.
Юлия Найденова
Човешки ресурси
Благодаря за шанса да се сдобия с нови способности! След обучението по Мнемоника вече мога да запомням дълги списъци, по-лесно структурирам информация, запаметявам по-добре. Вече използвах техниките, за да шашкам приятели и близки. Благодаря за игрите, вдъхновението и знанието.
Даниел Ненчев
журналист
Силно препоръчвам курса по Мнемоника на “Зеном” с тренер Анастасия - както заради непосредствения ефект за подобряване на паметта и организираността, така и заради косвените ползи - забавен е, разтоварва от стреса, има ефект на тиймбилдинг за екипа. Освен че техниките за запомняне, които се усвояват, са много полезни и повечето от тях са с директно практическо приложение, тренингите са и изключително забавни - учи се чрез игра, с много примери и упражнения.
Камелия Лазарова
инвестиционен консултант, Карол АД

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ:

– МЕТРО Линия 1 – от станция „Опълченска“ – 13 мин

– МЕТРО Линия 2 – от станция „Мария -Луиза“ – 12 мин

– МЕТРО Линия 2 – от станция „Лъвов мост“ – 16 мин

АВТОБУСИ: 309, 310, 11, 82, 101, 86, 77, 60, 74

ТРОЛЕЙБУСИ: 1, 5, 6, 7

ТРАМВАИ: 1, 3, 6, 7