ЯПОНСКИ МЕТОД „КАЙДЗЕН“ СРЕЩУ МЪРЗЕЛА

«От понеделник започвам нов живот, ще ходя на фитнес, ще практикувам йога, ще правя коремни преси…» – всеки от нас периодично си поставя някакви цели и ако не ги постигне ги пренася за следващия месец, за след няколко месеца или година. А дали причината за това не се крие във факта, че ние искаме прекалено много и нашите планове ни се стоварват като тежко бреме и в резултат ние не направим дори и най-малкото.

Понякога ние разгорещено се втурваме да въплътим мечтаното, но след 3 тренировки по няколко часа във фитнеса, ние зарязваме занятията за дълго време.

А защо се случва така? Защото натоварването е голямо, защото ни омръзва, а навикът все още не е изработен. 

Съществува такава японска методика «Кайдзен», в която е заложен принципът на «едната минута». Същността на тази методика е в това, че човек прави определена задача точно една минута, всеки ден, по едно и също време. Една минута е много малко, а значи е лесно въплътимо за всеки от нас. Мързелът няма да застане на пътя ни. Онези неща, които изискват половин час, за които винаги имаме оправдания, сега лесно ще ги направим в рамките на една минута.

Подскоци с въже, коремни преси, гимнастика за очите, йога, да почетем книга на чужд език – когато времето е ограничено от една минута, занятията не ни се струват толкова трудни,  а напротив, носят радост и удовлетворение. А когато правим малки крачки, ние се усъвършенстваме и достигаме по-големи резултати.
Не е маловажно и онова, че побеждаваме своята неувереност в собствените си сили и се освобождаваме от чувството за вина и безпомощност, чувстваме успеха и победата. Вдъхновени от успеха си, ние постепенно увеличаваме едноминутните занятия с петминутни, а после и с повече. След което незабелязано се стига до тридесетминутни занятия. И напредъкът става очевиден!

«Кайдзен» се появява в Япония. Самата дума е съставна и включва две други – «кай» (промяна) и «дзен» (мъдрост). Авторът на концепцията е Масааки Имаи. Той смята, че «Кайдзен» е истинска философия, която може да бъде еднакво успешна както в бизнеса, така и в личния живот.

На хората от западната култура тази японска методика може да се стори неефективна, тъй като на Запад битува мнението, че без големи усилия не можеш да постигнеш добри резултати. Но мащабните програми отнемат много сили и могат да пречупят човека и да останат безрезултатни. А принципът «Кайдзен» подхожда на всеки и може да бъде приложен за много други сфери от живота. Японците, например, използват тази стратегия за постепенно и постоянно подобряване на мениджмънта. 

Остава само да определите нуждите си и да започнете да прилагате методиката «Кайдзен» на практика.

Превод:zenom.pro