РАБОТАТА НА ПОДСЪЗНАТЕЛНАТА ПАМЕТ

Оказва се, че нашите очи и мозъкът ни могат да запазят информация за обектите, дори тогава, когато ние не ги помним съзнателно. До този извод стигат американските учени Дебора Ханула и Чаран Ранганатх, след проведен интересен експеримент.

В хода на експеримента на доброволци са дадени за преглед 216 снимки на лица, на фона на различни видове пейзажи. След това, снимките отново били показани, но на фона на пейзажа вече имало 3 фото-портрета. Участниците трябвало да си спомнят и изберат снимката на лицето, което съответства на предложения пейзаж.

В резултат, се изяснило, че доброволците най-много задържали вниманието си на вярното лице, при това се наблюдавала по-голяма активност на мозъка, дори ако посочвали неправилен отговор.

По този начин, ако нашата съзнателна памет се заблуждава, нашите очи и мозъкът ни помнят обектите вярно.

Превод: zenom.pro