ЧЕТИРИ ГРЕШКИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО

4 vaspitanieВъзпитанието е сложен процес, в който се използват различни прийоми. От това какво са вложили родителите в детето през детството му, зависи не само какви ще бъдат отношенията помежду им, но и целия живот на малкото. Знанието за възможните грешки може да помогне за минимализиране на проявата им по-нататък. Определих основните грешки в стила на възпитанието, които могат да доведат Вас и детето Ви до негативни последствия:

 

1. Спасяване

2. Преследване

3. Повишена морална отговорност

4. Игнориране 

В реалния живот често се сблъскваме с факта, че тези стилове се комбинират помежду си. Какво включва всеки от тях:

1. Спасяването означава:
– да правите вместо детето онова, което то само̀ е способно да направи;
– да взимате решения вместо него;
– да му давате готови решения;
– да решавате онези проблеми на детето, с които то само̀ може да се справи;
– да му ограничавате активността под предлог за загриженост;2. Преследването може да се проявява чрез агресия и физически наказания. Често този възпитателен стил води към принуждаване, унижения и оскърбления от страна на възрастните към детето.

3. Какво имам предвид под морална отговорност? Това е нагаждането на детето към някакви определени стандарти. В този случай у малкото се формира механизъм за следване на определен път. Често за това способстват семейните легенди и предания, които детето се стреми да следва, но по ред причини не може.

4. При игнорирането на детето не се обръща достатъчно внимание. Обикновено възрастните нямат време да си поговорят с него, да се занимават с него, камо ли да правят с детето заедно споделени неща. Такава ситуация често се среща при появата на бебе, което привлича цялото внимание на родителите, докато по-голямото дете бъде „забравено”. Съответно, по-голямото ще се опитва да спечели вниманието им по най-различни начини, които невинаги ще са адекватни.

Именно от възрастните зависи как ще реагира детето на тази или онази ситуация. Грешките във възпитанието на малките могат да доведат до възникването на проблеми при тях вече като възрастни хора. Вниманието, търпението и загрижеността са основните качества, които е необходимо да проявяваме към детето.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЧЕТЕТЕ В СТАТИЯТА „КАК СТИЛЪТ НА ВЪЗПИТАНИЕТО ПОВЛИЯВА ЛИЧНОСТТА НА ДЕТЕТО?“

Б. Литвак

Превод: zenom.pro