12-те ЧЕРТИ НА НЕВРОТИКА

neurotic1. Ако се отнасяте към невротичните натури, вие често вършите не онези неща, които искате, а които сте длъжни. Здравият човек никога не прави онова, което е длъжен. Ако той не иска нещо да прави, тогава той прави онова, което е принуден да направи. Сменете „трябва” с „принуден” и веднага ще ви олекне. Тогава ако сте принудени да празнувате рождения си ден, просто поканете по-малко хора.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА: НЕВРОЗАТА Е БОРБА ЗА ЛЮБОВТА НА РОДИТЕЛЯ

2. Невротикът може да търпи. Здравият човек никога няма да търпи. Той може да изтърпи. Ако съм под водата, трябва да изтърпя да не дишам. А засега ще правя онези неща, които ще ми помогнат да изплувам над водата.

Най-страшното в този живот е да си зависим от друг човек. Докато съм зависим, правя само онези неща, които да ме изведат от тази зависимост от когото и да било. Ако материално завися от родителите си, всичките ми задачи са насочени към това да се отърва от тази зависимост. Ако младите разсъждаваха по този начин, те не биха ходили на дискотеки през уикендите, поне дотогава докато не се измъкнат от зависимостта си от родителите. Същото се отнася и за зависимостта от съпруга (съпругата), началника и други. Изграждането на навици, които ни водят към самостоятелност, съответно ще ни доведат до нивото на висш професионализъм.

3. Невротикът често се бори за определен статут. Как ще обясните факта, че много от студентите се опитват чрез подкупи да получат по-висока оценка. Ако някой се беше кахърил за навиците си, току виж двойката го зарадвала. Не е толкова лошо още веднъж да се намериш на приказка със знаещ човек.

4. Невротикът се съобразява с всички обстоятелства. Здравият човек се съобразява само със своите нужди, всички останали обстоятелства той просто взима предвид.

5. Невротикът често изпитва чувство на вина. Здравият в аналогична ситуация ще изпитва само чувство на досада.

6. Невротикът е обидчив. Здравият човек възприема обидните думи по свой адрес като дружеска критика и се опитва да се коригира, а ако казаното не го касае, той просто не му обръща внимание.

7. Невротикът е стиснат, здравият – пестелив.

8. Невротикът е страхлив и тревожен, здравият – предвидлив.

9. Невротикът е упорит, здравият човек е настойчив.

10. Невротикът е мързелив, здравият – изобретателен.

11. Невротикът се стреми да запази съществуващото положение. Здравият се стреми към новото неизвестно.

Ако сте видели в себе си невротичните черти, убийте надеждата за подобряване на ситуацията си и се заемете с коригирането й.

12. Здравият човек не се надява. Той знае, че невротизмът не стои на място – той се задълбочава и рано или късно ще се стигне до заболяване.

Б. Литвак

Превод: zenom.pro