АНАТОМИЯТА НА САРКАЗМА

Човек е неспособен да разбере сарказма, ако зоната в жълто долу на снимката е повредена (илюстрацията е от сайта psykiatriinfo.se).

Израелският невропсихолог Симоне Шамаи-Цури (Simone Shamay-Tsoory) и колегите й от медицинския център към университета на Хайфа (University of Haifa) стигат до извода, че

за правилното разбиране на сарказма трябва да си сътрудничат различни области на мозъка, а повреждането на една от тях, прави невъзможно възприятието на насмешката.

Да напомним, че речникът определя сарказма като „язвителна насмешка, висша степен на ирония, основана не само на подсиления контраст на подразумяването и изразяваното, но и на моменталното преднамерено показване на подразумяваното”.

«Вземането на решения, емоционалната обработка, съчувствието и способността да се определя настроението на другия човек, всичко това най-вероятно е въвлечено в разбирането на сарказма”, обяснява ръководителят на научната група на изследователите.

По-рано американски учени открили, че хората с повредена префронталната кора на мозъка изпитват трудности с разбирането на такива невербални аспекти на езика, като тона на говорещия и изражението на лицето му, което пречи за правилната оценка на емоционалното състояние на другия човек.

Групата на Шамаи-Цури показала, че повреждането на префронталната кора също затруднява възприятието на сарказма, тъй като механизмът на работа е следният: „езиковите” области на мозъка интерпетират буквалното значение на казаното, дясното мозъчно полукълбо и фронталните лобове обработват емоционалния подтекст, префронталната кора обединява едното и другото.

Очаква се резултатите от това изследване да помогнат на лекарите да разпознават различните типове невродегенеративни заболявания, като фронтотемпорална деменция (форма на старческото слабоумие), и болестта на Алцхаймер.