ПРИНЦИПЪТ 80/20

 

Господ Бог играе с нас на зарове с Вселената. Само че тези мошенически зарове са с неравномерни страни. И нашата главна цел е да изясним как можем да използваме тези зарове за собствена изгода.

Джоузеф Форд

Кое се нарича Принципът 80/20?

Този принцип гласи, че във всяка статистическа съвкупност някои фактори обикновено имат доста по-силно влияние от други.

Като начална точка или за работна хипотеза ще приемем, че 80 процента от резултатите или от получавания материален продукт се появяват като следствие на само 20 на сто от причините и че понякога делът на решаващите сили може да бъде доста по-малък.

Нашата реч много добре илюстрира това положение. Сър Исаак Питмън, изобретателят на стенографията, открива, че 2/3 от всекидневната ни реч се състоят само от 700 най-разпространени думи. Питмън показва, че заедно с производните си тези 700 суми съставят 80 процента от нашата обикновена лексика. По този начин 80 процента от времето ние използваме по-малко от 1 процент от всички думи в езика.

Тогава бихме могли да кръстим това съотношение Принципа 80/1 или пък Принципа 99/20, тъй като 99 процента от нашата реч се състоят от по-малко от 20 процента думи.

Не си мислете, че формулата 80/20 е точна и универсална. Понякога съотношението между резултатите и предизвикалите ги причини е по-близо до 70/30 или 80/1, отколкото към 80/20. Въпреки това много рядко ще се случи така, че 50 на сто от причините ще съответстват на 50 на сто от резултатите.
Вселената е предсказуемо небалансирана и само много малко неща имат наистина решаващо значение. Истински ефективните хора или организации преуспяват именно защото са яхнали малкото истински важните сили в сферата на своята дейност и са ги накарали да работят за тях.

Принципът 80/20 гласи, че за получените 80 процента от резултатите, постигнати в работата, ние сме похарчили само 20 на сто от времето си. На практика излиза, че огромният дял в размер на 4/5 от приложените усилия няма никакво отношение към получените резултати. Между другото това доста се разминава с очакванията ни.
В бизнеса им много примери, които потвърждават справедливостта на Принципа 80/20. 20 на сто от асортимента на продукцията обикновено дават 80 процента от общия обем продажби. Същото може да се каже за 20 процента от купувачите и клиентите.

Освен това 20 процента от сътрудниците обикновено носят 80 на сто от печалбата. Ако погледнем обществото ни: 20 процента от престъпниците извършват 80 процента от престъпленията; 20 на сто от шофьорите са виновни за 80 процента от ППТ; в края на краищата 20 на сто от децата използват 80 процента от възможностите на образователната система, които се предлагат в дадената държава.

Дори вкъщи: 20 на сто от килимите се подлагат на 80 процента въздействие, водещи до износването им. 80 процента от времето си носите 20 на сто от дрехите, които имате.

80 на сто от всичките фалшиви аларми се задействат от 20 процента от възможните причини.
Математическата зависимост, която ляга в основата на Принципа 80/20, е била открита през 1897 година от италианския икономист Вилфредо Парето, затова тя се нарича принципа или закона на Парето.
Принципът 80/20 оказва огромно, макар и незабелязано от широката публика, влияние върху много от преуспяващите хора днес, особено върху бизнесмени, ентузиасти компютърджии, специалисти от техническия контрол, като по този начин е способствал за формирането на света, в който живеем.

Въпреки това Принципът 80/20 остава една от величайшите тайни на нашето време и дори малкото осведомени за него, които знаят и го прилагат, използват само малка част от неговата мощност.

Още една причина за неговото огромно значение е, че той противоречи на онова, което ние смятаме за логично.

Ние имаме правото да очакваме, че всички фактори имат приблизително еднакво значение. Че всички клиенти са ни еднакво ценни. Че всички работници от една категория нося приблизително еднаква полза. Че всичките ни приятели имат еднаква стойност. Че всичките ни проблеми произтичат от множество причини, така че не си струва да търсим ключовите измежду тях. Разбирането на Принципа 80/20 ще ви даде трезвото виждане на онова, което в действителност се случва в обкръжаващия ни свят.

С помощта на Принципа 80/20 всеки човек може да постигне повече и да бъде по-щастлив. Всяка корпорация, която се стреми към увеличаването на доходите си, може да стане много по-печеливша.

Болшинството хора по своята същност не са аналитици, най-важните решения никога не се взимат в резултат на анализ. Затова, ако искаме Принципът 80/20 да бъде пътеводната ни звезда във всекидневния ни живот, то е необходимо да усвоим Мисленето 80/20.

Мисленето 80/20 изисква от нас да определим какво става в малкото действително важни неща и да игнорираме неважното. Да се научим да виждаме „гората зад дърветата”.

За да включим Мисленето 80/20, трябва постоянно да си задаваме въпроса: Къде са онези 20 процента, които водят към 80 процента?

Къде са онези малко, но действително важни причини, които се отличават от многото обикновени?

По-нататък: ние променяме установения ред и се концентрираме върху 20 на сто действително важни неща. Действията, произтичащи от Мисленето 80/20, трябва да доведе до получаването на големи резултати извлечени от минимума.

Прилагането на Принципа 80/20 предполага, че ние ще правим следващото:

– ще проявяваме избирателен подход във всички, без да се стремим да използваме всички възможности;

– ще се стремим към усъвършенстване на малкото неща, а не просто да изпълняваме добре много;

– изключително щателно ще изберем кариерата и работодателя си; ако е възможно, то по-добре е да наемаш ти, отколкото да те наемат други;

– ще изпълняваме онази работа, която ние правим най-добре и с най-голямо удоволствие;

– ще се научим да виждаме необикновените и парадоксални моменти в онова, което ни се струва нормално и по подразбиране;

– ще търсим във всяка важна област от живота онези 20 процента действия, които ще ни заведат при 80 на сто от резултатите;

– ще се постараем да получим колкото може повече от онези щастливи моменти, когато ни върви, когато преживяваме творчески подем и звездите на небето са с нас.

превод: zenom.pro