НАМИРАНЕ НА ИСТИНСКАТА ЦЕЛ

Истинската цел е една адекватна цел, която си остава достатъчно висока. Тя трябва да бъде записана на хартия, да е ясно определена във времето, конкретно и еднозначно формулирана. Целта трябва да е наша собствена, а не натрапена от когото и да било.

Истинската цел трябва да се препокриваот три неща: мечтите, способностите и ресурсите.

Всички имат способности, а някои дори имат и таланти.

Ресурсите са знанията, уменията, навиците; в по-малка степен са връзките, познанствата, приятелите, мястото, където живееш, парите.  Това са нещата, които човек предимно придобива по време на живота му, докато мечтите и способностите са дадени: онова, което човек е получил свише.

Мечтите и способностите са много по-важни от ресурсите. Изминавайки жизнения си път, ние постоянно губим и намираме ресурси; единствено времето остава невъзобновим ресурс.

Всеки, който не се развива, само погубва талантите си.

Вашите мечти са намекът на собствената ви природа за онова, за което сте създадени. И Създателят със сигурност вече е заложил във вас необходимите таланти; Той нищо не създава безцелно. В началото Той е имал предвид определена цел, мисия, предназначение, а чак след това е създал вашето велико въплъщение. Да-да, за вас става дума. Та, за какво си мечтаете?

@ Н. Грейс

Превод: zenom.pro