5 НАЧИНА ДА ИЗБЕГНЕМ ЗАГУБА НА ЛИЧНАТА ЕНЕРГИЯ

zenom.pro. energy

Списъкът не е пълен, скалъпен набързо, но ако реализирате поне половината от него, ще станете ядрен реактор. Остава само да приложите освободената енергия към полезни дела. Има и страничен ефект – ще започнете да привличате хората, които ще започнат да говорят за вас, като за една «харизматична» личност.

1. Имате ли проблеми със здравето? Направете си пълна проверка на организма, за да определите има ли енергийна загуба за борбата със стартиращо заболяване, инфекция или паразити.

2. Имате ли нерешен конфликт със значима за вас личност? Част от психическата енергия може да изтича през тази душевна рана. Има резон да намерите този човек, да се обясните с него, да поискате прошка и да му простите. Ако нямате тази възможност, обърнете се към специалист, който ще ви помогне да се сдобрите. Енергията ще бъде освободена.

3. Доволни ли сте като цяло от себе си, живота си, страната си, семейството си, правителството си, от младото поколение, грешните времена? Понякога е достатъчно просто да си забраним да се оплакваме. Когато затворим този канал, недоволството също ще намалее.

4. Преценете обективно дали ви стига времето, за да възстановявате силите си. Може би има смисъл да преразгледате графика си и да ограничите количеството часове, които прекарвате на работа.

5. Дали красотата е част от живота ви? Дали кварталът, в който живеете, жилището ви, колата, изгледът от прозореца, дрехите ви, собственият ви външен вид не предизвикват у вас естетически протест? Естетическият протест е един от сериозните канали, по които изтича енергията на човек, който е научен да цени красивото и хармонията.

Р. Гандапас

Превод: zenom.pro