11 МОЩНИ СЪВЕТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНАТА ЦЕЛ

1. Мислете в писмен вид. Цел, която не е написана на хартия – не съществува.

2. Когато определяте целта, отговорете на въпросите: какво, кога, къде и как?

3. Поставете си точни срокове за целта: цел без времеви рамки е просто една мечта.

4. Помислете кой още ще има полза от постигането на целта ви освен вас?

5. Формулирайте целта си в утвърдителна форма, в настоящо време.

6. Разделете целите на подцели и подгответе подробен сценарий за постигането им.

7. Поемете отговорността за своите действия по пътя си към целта.

8. Определете междинните резултати, които да фиксират движението ви към целта.

9. Мислете за целта, а не за онова как да я постигнете. Задайте крайната точка и вървете към нея.

10. Създайте си образ на желаното бъдеще с постигната цел и фиксирайте този образ.

11. Дръжте се така, сякаш успехът ви е „в кърпа вързан”.

Превод: zenom.pro