10 ВЕЛИКИ ИЗКАЗВАНИЯ НА АЛБЕРТ АЙНЩАЙН

Алберт Айнщайн е бил великолепен физик. Той е открил много физични закони и е бил много по-напред от повече учени на неговото време. Но хората го наричат гений, не само заради това.

Професор Айнщайн е бил и философ, който ясно е разбирал законите на успеха и дори ги е обяснявал така, както е обяснявал своите уравнения. По-долу ще намерите 10 негови цитати от огромния му списък с прекрасни изказвания. Десет златни урока, които ще може да ползвате във ежедневието си.

1. Който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново.

Болшинството дори не опитват да направят нещо ново, заради страха си от грешките. Но тези опасения са напразни. Често човек, който е претърпял поражение, получава ценен урок за това как се побеждава, за разлика от онзи, при когото победата е дошла веднага.

2. Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.

След 30 години вие ще забравите абсолютно всичко, което се е налагало да учите в училище. Ще запомните само онова, което се научили сами.

3. В своето въображение аз съм свободен да рисувам като художник. Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща целия свят.

Когато разбираш колко далеч е стигнало човечеството след пещерните времена, силата на въображението се чувства в най-пълния си мащаб. Това, което имаме днес, е постигнато с помощта на въображението на нашите прадеди. Онова, което ще имаме в бъдеще, ще е построено с помощта на нашето въображение.

4. Тайната на творчеството се състои в умението да криеш източниците, които те вдъхновяват.

Уникалността на вашето творчество често зависи от това колко добре криете източници си. Вас могат да ви вдъхновяват велики хора, но ако сте в положение, че ви гледа целия свят, вашите идеи трябва да изглеждат уникални.

 5. Ценността на човека трябва да се определя от това, което той дава, а не от това, какво може да постигне. Постарайте се да бъдете не толкова успешен, колкото ценен човек.

Ако погледнете световноизвестните хора, то ще видите, че всеки от тях е дал нещо на света. Трябва да давате, за да имате възможност да взимате. Когато вашата цел стане увеличаване на световните ценности, вие ще се качите на следващото ниво на живота.

6. Има два начина да се живее: може да живеете така, сякаш няма чудеса, а може да живеете така, все едно всичко на този свят е чудо.

Ако живеете, сякаш на този свят нищо не е чудо, вие може да направите всичко, което пожелаете, без да имате препятствия за това. Ако живеете, сякаш всяко нещо е едно чудо, то ще можете да се наслаждавате дори на най-малките прояви на красота, които ни заобикалят. Ако живеете едновременно по двата начина, то животът ви ще бъде щастлив и продуктивен.

7. Когато изучавам себе си и начина си на мислене, стигам до извода, че въображението и фантазиите ми значат повече за мен, отколкото способността ми за абстрактно мислене.

Да мечтаете за всичко, което можете да постигнете през живота си, е важен елемент от позитивния начин на мислене. Позволете на въображението си свободно да се рее и да създава света, в който искате да живеете.

8. За да станете безупречен член на стадо овце, на първо място трябва да станете овца.

Ако искате да станете успешен бизнесмен, трябва да започнете да правите бизнес веднага. Да искате да започнете, но да се страхувате от последствията, няма да ви докара доникъде. Това важи и за други области от живота: за да спечелиш, преди всичко започни да играеш.

9. Правилата на играта трябва да се научат. А след това просто играйте по-добре от другите.

Научете играта и играйте най-добре. Просто, както всичко гениално.

10. Много е важно да не спирате да задавате въпроси. Любопитството неслучайно е дадено на човек.

Умните хора винаги задават въпроси. Питайте себе си и другите, за да намерите решението. Това ще ви позволи да научите нови неща и да анализирате собствения си ръст.