Сред компаниите, които са се възползвали от обученията, семинарите и игрите са: "А1" (“Мтел”), “Karoll”, “УниКредит Банк”, “Евробет”, Британското посолство в София, "Интелсофт".

За корпоративните клиенти предлагаме:

1. КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ.

Тема на обученията:

- "Скоростно четене" (бързо четене) - 6 занятия, 24 учебни часа

- "Техники за запаметяване - Мнемоника" - 6 занятия, 24 учебни часа

- "Как лесно да стимулираме мозъка с прости упражнения" - техники за работа с тялото, подобряващи мозъчните функции - 1 занятие, 4 учебни часа

- "Как ефективно да учим и работим интелектуално" - 1 занятие, 4 учебни часа

- "Мисловни карти - ефективното конспектиране" - 1 занятие, 4 учебни часа

- "Мнемоника - числа и игрални карти" - техники за запамятяване на дълги числа и игрални карти - 1 занятие, 4 учебни часа (след минато обучение ехники за запаметяване - Мнемоника")

Обученията могат да се провеждат в офиса на клиента или в учебната зала на "ЗЕНОМ", според предварително уговорен график, УДОБЕН за участниците в обучението.

Mtel

Reference scan page 002

Reference Superpamet page 001

2. За провеждане на ТИЙМБИЛДИНГИ, предлагаме